Vårt kvalitets- och miljöarbete

Kvalitet genom alla led

Alla på Wabeno känner en stark yrkesstolthet och vi brinner för att leverera hög kvalitet till alla våra kunder. Vi arbetar kontinuerligt för att både personal och maskiner ska må bra. Genom utbildning av personal och service av maskinerna kan vi leverera den höga kvalitet våra kunder förväntar sig.

Läs mer om Wabeno

Stansning lasersk'rning bockning tunnplåt Wabeno Sverige

Certifierade enligt ISO14001 och ISO9001

När ni anlitar Wabeno ska ni känna er trygga med att få plåtdetaljer och färdiga produkter av hög kvalitet. Därför har vi valt att certifiera oss och är godkända enligt ISO9001 och ISO14001.

Detta innebär att vi har en tydlig policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö som vi följer och ser över varje år. Det är av högsta betydelse för vår framgång att ha en verksamhet där personalen mår bra och produkter som är resurssnåla och håller genomgående hög kvalitet. Detta innebär också att vi miljöanpassar verksamheten i alla led för ett så litet miljöavtryck som möjligt.

Personal som trivs gör ett bättre jobb

Vi vet att personal som trivs gör ett bättre jobb och håller längre. Därför jobbar vi löpande med arbetsmiljön och utbildning så att vår personal kan leverera bra produkter till alla våra kunder. Det innebär att vi jobbar hårt för en sund och säker arbetsmiljö som motverkar arbetsrelaterade skador och ohälsa.

Den starka lagandan hos Wabeno är viktig för oss och den gör att du kan vara trygg med att få engagemang och kvalitet i varje liten plåtdetalj som lämnar vårt fabriksgolv.

Läs mer om våra tjänster inom legotillverkning

Hållbarhet personalhälsa Wabeno